Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Vlastiti prihodi 2018.

VLASTITI PRIHODI  
PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 10.250,00
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 250,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 10.000,00
PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 2.973.000,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 2.930.000,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE 22.000,00
OSTALI PRIHODI 20.000,00
STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE 1.000,00
PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.716.930,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 2.640.500,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE 1.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 967.630,00
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 20.000,00
TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 3.000,00
KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA 1.000,00
KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 1.000,00
KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 2.000,00
KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 2.000,00
OSTALI PRIHODI OŠ 48.800,00
PRIHODI OD PRODAJE – STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE 30.000,00
PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.761.076,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 135.000,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE 10.000,00
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 5.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE 5.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KOKICE 20.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KINO ULAZNICE 190.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – NAJAM PROSTORA 1.234.376,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – OBRAZOVANJE 271.700,00
PRENESENI MANJAK – 110.000,00
PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 137.700,00
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 200,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 76.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE 35.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 26.500,00
PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 365.966,00
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 500,00
PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA I KATALOGA 1.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA – MUZEJ 318.810,50
STRUČNO VODSTVO PO MUZEJU 100,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 5.000,00
PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE, ŠTETE I TOTALNE ŠTTE 5.000,00
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 500,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE I KATALOZI 1.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – RAZGLEDNICE 1.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – SUVENIRI 1.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – OSTALI 1.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 1.300,00
PRENESENI VIŠAK 29.755,50
UKUPNO 8.964.922,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 10.250,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 2.973.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 92.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 146.930,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 9.000,00
ŠKOLSKA KUHINJA 2.150.000,00
TERENSKA NASTAVA 150.000,00
GLAZBENI ODJEL 190.000,00
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 929.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 16.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 16.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 16.500,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.096.876,00
NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 25.000,00
OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 209.000,00
KAZALIŠNI PROGRAMI 143.800,00
SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 5.850,00
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 4.000,00
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 10.500,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 8.700,00
MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.200,00
MALI KANAT 10.000,00
PLESNI SUSRETI 14.000,00
PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 13.000,00
PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.000,00
PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 10.100,00
ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.000,00
ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 7.000,00
TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA 9.000,00
IZLOŽBE 2.300,00
REDOVNA KINO DJELATNOST 147.650,00
LJETNO KINO 11.700,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 92.700,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 30.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 5.000,00
IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA 10.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 339.253,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 500,00
ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 15.513,00
NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 500,00
NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 2.000,00
PROGRAMSKA DJELATNOST 8.200,00
UKUPNO 8.964.922,00