Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski prihodi od zaduživanja 2019.

NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA – UKUPNO 15.605.125,00
PRIMLJENI KREDITI – KARTKOROČNI 700.000,00
PRIMLJEN KRATKOROČNII KREDITI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA AUTOBUSNI KOLODVOR 1.655.125,00
PRIMLJENI DUGOROČNI KREDITI – CESTA 2D 3.500.000,00
PRIMLJENI DUGOROČNI KREDITI – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 5.150.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 4.600.000,00
PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA – DUGOROČNI 4.600.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA – UKUPNO 15.705.125,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 800.000,00
IZGRADNJA INFRASTRUKUTRE U PODUZETNIČKOJ ZONI CIBURI 3.500.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 5.150.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1.655.125,00