Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Projekti planirani za sufinanciranje sredstvima EU u 2019. godini

Odobreni projekti za sufinanciranje sredstvima EU u 2019. godini

1) LIFE.SEC.ADAPT – Grad Pazin sudjeluje u provedbi ovog projekta započetog krajem 2015. godine u suradnji s 22 partnerske organizacije s ciljem ublažavanja klimatskih promjena Program Europske unije  LIFE
Life Climate Action Program Life 2014-2020.
2) KULTOURSPIRIT – Grad Pazin započeo je provedbu ovog projekta krajem 2016. g. u suradnji s Gradom Buzetom, općinama Kanfanar i Svetvinčenat, Istarskom županijom i udrugom Istra Inspirit, a čiji je cilj turističko – gospodarski razvoj grada koji uključuje pripremu dokumentacije za revitalizaciju starogradske jezgre, kulturnih dobara te izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Pazina. Fond za regionalni razvoj
3) I.ARCHEOS – Planirani početak projekta je u siječnju 2018. godine s trajanjem 18 mjeseci, u suradnji sa partnerima Consorzio Teatro Publico Pugliese, Bari (nositelj projekta), Regione Abruzzo, L’Aquila; Marche Theatro scarl, Ancona; Pučko otvoreno učilište Poreč; Grad Crikvenica. Projektne aktivnosti usmjerene su na okupljanje ključnih dionika MSP-a i javnih institucija iz područja održivog turizma, upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom, kulturnih operatera, tradicionalnih zanata i sl. u javno privatni klaster kojemu je cilj stvaranje novih turističkih itinerara od zajedničkog interesa te na organizaciju pilot akcija za testiranje i demonstriranje učinkovitosti planiranih aktivnosti, učinkovitosti “Integriranog sustava prirodne i kulturne baštine i kulturnih aktivnosti” te za unapređenje i promicanje kulturne i prirodne baštine (materijalne i nematerijalne). INTERREG Italija – Hrvatska
4) INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ – projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag Europski socijalni fond
5) 5) PODUZETNIČKI INKUBATOR – projekt uređenja Poduzetničkog inkubatora u Pazinu, uz suradnike na projektu: Razvojna agencija Srce Istre, Udruženje obrtnika Pazin i Veleučilište u Rijeci. Eropski fond za regionalni razvoj
6) In-Lo-Re – projekt čiji je cilj poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osigurvanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom eRačun za državu. CEF
7) REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN Europski poljoprivredni fond za regionalni razvoj
8) SVI RAZLIČITI SVI VAŽNI – cilj projekta je osobni i profesionalni rast i razvoj odagajatelja i stručnih suradnika kroz jačanje osnovnih znanja i kompetencija, jezičnih i digitalnih kompetencija te razvoj europske dimenzije kroz razumijevanje multikulturalizma, mogućnosti umrežavanja i stvaranja europskog identiteta organizacije. Europski socijalni fond
9) ProEduEko – provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Kohezijski fond
10) SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI Eropski fond za regionalni razvoj
11) IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI Eropski fond za regionalni razvoj

Više o projektima Grada Pazina na www.pazin.hr.