Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Vlastiti prihodi 2019.

 

VLASTITI PRIHODI – UKUPNO 9.965.720,12
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 73.301,71
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 4.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 10.000,00
PRENESENI VIŠAK 59.301,71
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 3.733.554,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 3.327.000,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE 20.000,00
OSTALI PRIHODI 10.000,00
STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE 1.000,00
PRENESENI VIŠAK 375.554,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.581.189,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 2.895.100,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE 20.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 606.089,00
OSTALI PRIHODI OŠ 50.000,00
PRIHODI OD PRODAJE – STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE 10.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.984.882,00
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 120.000,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE 10.000,00
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 5.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE 5.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KOKICE 20.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KINO ULAZNICE 190.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – NAJAM PROSTORA 1.326.582,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – OBRAZOVANJE 136.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KULTURA 10.000,00
PRENESENI VIŠAK 162.300,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 295.883,41
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 200
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 76.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE 40.500,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 32.650,00
PRENESENI VIŠAK 146.533,41
MUZEJ GRADA PAZINA 296.910,00
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 500
PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA – MUZEJ 159.405,00
STRUČNO VODSTVO PO MUZEJU 500
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 2.000,00
PRIHODI OD RADIONICA 200
PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE, ŠTETE I TOTALNE ŠTTE 5.000,00
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 500
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE I KATALOZI 1.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – SUVENIRI 500
PRIHODI OD PRODAJE ROBE – OSTALI 500
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 500
PRENESENI VIŠAK 126.305,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
   
VLASTITI PRIHODI – UKUPNO 9.965.720,12
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 73.301,71
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 73.301,71
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 3.733.554,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 3.486.000,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 247.554,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.581.189,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 125.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 9.000,00
ŠKOLSKA KUHINJA 2.350.000,00
TERENSKA NASTAVA 160.000,00
GLAZBENI ODJEL 190.000,00
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 682.850,00
ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 6.100,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 16.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 16.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 21.500,00
KRATKOROČNI KREDIT 3.239,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.984.882,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.316.382,00
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 59.000,00
OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 133.300,00
KAZALIŠNI PROGRAMI 126.000,00
SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 4.750,00
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 37.500,00
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 18.100,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 19.200,00
MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.200,00
PLESNI SUSRETI 10.500,00
PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 32.000,00
PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.800,00
PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 15.000,00
ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.600,00
ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 8.300,00
TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA 9.000,00
IZLOŽBE 2.250,00
REDOVNA KINO DJELATNOST 152.850,00
KINO PAZIN U GOSTIMA 6.750,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 295.883,41
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 139.775,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 46.339,00
BAJKOMANIJA 10.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 20.931,21
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 5.000,00
IZDAVAČKA DJELATNOST 73.838,20
MUZEJ GRADA PAZINA 296.910,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 237.764,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 2.429,00
NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 6.907,00
NOĆ MUZEJA 394
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – DEFINIRAJ NEDEFINIRNO 4.800,00
STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU 14.600,00
OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA 13.946,00
DRAGONJICA TRAŽI DRAGONJU: ISTARSKI DIVOVI U OČIMA DJECE 570
KAD ZAZVONE ZVONA 15.500,00