Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2019.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – UKUPNO 4.307.720,00
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 40.000,00
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 2.065.750,00
OSTALI STAMBENI OBJEKTI – OBROČNA OTPLATA 880.000,00
OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – GARAŽE I POSLOVNI PROSORI 1.555.000,00
PRENESENI MANJAK – GRAD PAZIN (DIO) -233.030,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – UKUPNO 3.223.750,00
PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP 590.000,00
OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 300.000,00
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 69.000,00
SANACIJA KUĆE RAPICIO 42.000,00
KAŠTEL – GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 50.000,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000,00
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU 49.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 255.000,00
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 140.000,00
SPOJNA CESTA VRANICA 50.000,00
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 605.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 22.500,00
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 300.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 20.000,00
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 180.000,00
PAZIN WIRELESS 10.000,00
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 10.000,00
PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 87.000,00
GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 429.250,00