Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći 2019.

POMOĆI – UKUPNO 38.676.121,64
POREZ ZA FINANCIRANJE OŠ 526.000,00
POREZ ZA FINANCIRANJE JVP 300.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA  EU I-ARCHEO.S 352.400,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA MRRFEU – INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 300.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OGRIJEV 14.250,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – MATERIJALNA ZAŠTITA 4.800,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE 5.000,00
VESELI PROSINAC TZIŽ 10.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI 200.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD LABIN 32.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD POREČ 25.600,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD ROVINJ 40.600,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD UMAG 51.300,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – PROEDUEKO 33.900,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – JVP MINIMALNI STANDARD 210.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI 301.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠPADIĆI 5.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ – UGOVORI O DIJELU 27.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – KOMUNALNI REDAR PLAĆA 18.900,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – KOMUNALNI REDAR OSTALI TROŠKOVI 2.400,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ZVONIK 140.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – BASTION TURNIĆ 100.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA BERAM 30.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAPICIO 100.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – E- BIKE SHARE 107.900,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DONJI VRTIĆ 70.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA KAMATA PRIMLJENIH KREDITA (DVORANA) 182.500,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA – DVORANA 740.500,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL ELEKTRONEREGETSKI RAZVOD 50.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 7.750,00
FZZOEU – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 891.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – ŽUC 3.900.000,00
FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V – (I FAZA) DOKUMENTACIJA 4.380.000,00
FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI IV. FAZA RADOVI 3.740.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ 5.239.037,00
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP 2.954.817,00
KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 562.672,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PAZINSKA CITADELA SANACIJA 100.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – PROEDUEKO 297.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – ŠKOLSKA SHEMA 90.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 1.880.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – KOULTURSPIRIT 586.350,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PPUGP 85.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – PRR CESTA TRABA 330.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – GROBLJE LINDAR 150.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.462.000,00
TZSI FESTIVAL PALAČINKI 5.000,00
TZSI – VESELI PROSINAC 2.500,00
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU 70.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 540.000,00
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 540.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 4.133.200,00
TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-A – SOR 36.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PLAĆE 3.800.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – ZDRAVSTVENI PREGLEDI 28.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – TUR 25.200,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ERASMUS+ 1 78.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – ERASMUS + 2 135.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 1.140.870,00
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A 10.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – OŠ 11.250,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 8.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŠKOLSKA SHEMA 10.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – KURIKULARNA REFORMA 125.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OŠ 23.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – PROJEKT INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 343.000,00
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – OŠ 313.400,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – OŠ 404.949,00
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – OŠ 204.125,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 112.747,00
TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA JLP(R)S TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 7.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 86.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – OŠ 1.117.779,00
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA – OŠ -1.557.955,00
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA – OŠ -140.925,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 732.916,00
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A 7.800,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – POU 20.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – POU 10.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – POU 633.654,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 61.462,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 340.459,64
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA 8.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 90.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 91.959,64
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 76.000,00
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 74.500,00
MUZEJ GRADA PAZINA 23.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA 20.000,00
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 1.200,00
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.500,00
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 800
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
POMOĆI – UKUPNO 39.083.446,64
VESELI PROSINAC 12.500,00
FESTIVAL PALAČINKI 5.000,00
KULTOURSPIRIT 586.350,00
E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE 107.900,00
I-ARCHEO.S 548.900,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 26.650,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 182.500,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.114.500,00
RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.361.915,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 5.000,00
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.750.000,00
OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA 160.000,00
REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA 70.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.584.460,00
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 50.000,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 100.000,00
SANACIJA KUĆE RAPICIO 100.000,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 30.000,00
KAŠTEL – GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 50.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 140.000,00
PAZINSKA CITADELA 100.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 14.250,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 32.000,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 501.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.900.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 150.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 85.000,00
LIFE.SEC.ADAPT 17.000,00
PROEDUEKO 329.250,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 4.380.000,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 3.740.000,00
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 891.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.004.817,00
REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.464.817,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 540.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 4.133.200,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 3.864.000,00
PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 25.200,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00
ERASMUS+  “SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI” 78.000,00
ERASMUS + “IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI” 135.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.718.579,00
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.725.000,00
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 250.000,00
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 602.709,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 48.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 17.000,00
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 16.000,00
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 20.150,00
PROGRAM LOGOPEDA 22.250,00
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 7.000,00
UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 8.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 40.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 40.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 35.000,00
ŠKOLSKA SHEMA 80.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 42.350,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 343.000,00
PRIPRAVNIŠTVO 88.500,00
KURIKULARNA REFORMA 125.500,00
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – TINJAN 134.620,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 732.916,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 7.800,00
ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 351.724,00
RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. 128.261,00
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 61.462,00
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 15.310,00
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 138.359,00
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 10.000,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 10.000,00
MALI KANAT 10.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 340.459,64
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 75.659,64
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 150.500,00
BAJKOMANIJA 5.000,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 8.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 90.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 11.300,00
MUZEJ GRADA PAZINA 23.500,00
KAD ZAZVONE ZVONA 23.500,00