Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Donacije 2020.

DONACIJE 384.675,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba – Savjetovalište za brak i obitelj 9.700,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 240.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 12.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 1.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 10.600,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija – TZSI e-bicikle 39.375,00
Donacije za izradu prostornih planova 42.500,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava 4.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.500,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00
Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 10.000,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 39.375,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 9.700,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 240.000,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 240.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 10.000,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 10.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 20.600,00
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 10.600,00
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 5.000,00
ŠSK MLADOST 5.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 16.000,00
PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 4.000,00
LJETNO KINO 6.500,00
KINO PAZIN U GOSTIMA 5.500,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 5.500,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00
BAJKOMANIJA 500,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 500,00
DIGITALIZACIJA GRAĐE 2.500,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 1.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA 1.000,00
NOĆ MUZEJA 1.000,00