Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Vlastiti prihodi 2020.

VLASTITI PRIHODI 7.183.036,00
Kamate na depozite po viđenju 200,00
Kamate na depozite po viđenju 500,00
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 62.525,00
Prihodi od prodaje ulaznica – Muzej 120.000,00
Stručno vodstvo po Muzeju 500,00
Prihodi od radionica 1.000,00
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 1.898.400,00
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 50.000,00
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 2.700.083,00
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 4.000,00
Prihodi od radionica 250,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 2.600,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte 16.000,00
Prihodi s osnova osiguranja, refundacije, štete i totalne štte 1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 100,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 500,00
Prihodi od prodaje robe – knjige 1.500,00
Prihodi od prodaje robe – knjige i katalozi 750,00
Prihodi od prodaje robe – suveniri 250,00
Prihodi od prodaje robe 27.680,00
Prihodi od pruženih usluga – kino ulaznice 60.000,00
Prihodi od pruženih usluga – najam prostora 725.000,00
Prihodi od pruženih usluga – obrazovanje 85.000,00
Prihodi od pruženih usluga 32.200,00
Prihodi od pruženih usluga 442.500,00
Prihodi od pruženih usluga 250,00
Prihodi od pruženih usluga 1.000,00
Prihodi od pruženih usluga – računovodstvo 40.000,00
Ostali prihodi 4.000,00
Ostali prihodi OŠ 59.200,00
Stambeni objekti za zaposlene 4.500,00
Prihodi od prodaje – Stambeni objekti za zaposlene 10.000,00
Preneseni višak JVP 85.108,00
Preneseni višak 375.555,00
Preneseni višak POU 185.230,00
Preneseni višak MZ 95.655,00
Višak prihoda poslovanja 80.000,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 99.108,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 99.108,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 3.100.138,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 3.028.938,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 71.200,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 2.453.200,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 135.400,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 3.000,00
ŠKOLSKA KUHINJA 1.618.000,00
TERENSKA NASTAVA 14.000,00
GLAZBENI ODJEL 105.750,00
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 514.350,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 9.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 20.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 18.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ KAROJBA 15.200,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.147.830,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 991.420,00
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.295,00
OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 51.000,00
KAZALIŠNI PROGRAMI 40.500,00
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 2.860,00
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 1.600,00
PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 4.900,00
REDOVNA KINO DJELATNOST 45.255,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 122.605,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 92.305,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 14.000,00
BAJKOMANIJA 3.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 800,00
DIGITALIZACIJA GRAĐE 7.500,00
IZDAVAČKA DJELATNOST 5.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA 220.655,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 204.558,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 800,00
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 5.645,00
NOĆ MUZEJA 3.152,00
IZLOŽBENA DJELATNOST 6.100,00
RESTAURACIJA GRAĐE 400,00