Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Projekti planirani za sufinanciranje sredstvima EU u 2020. godini

Odobreni projekti za sufinanciranje sredstvima EU u 2020. godini

1) INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ – projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag Europski socijalni fond
2) REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
3) SVI RAZLIČITI SVI VAŽNI Erasmus +
4) IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI Erasmus +
5) ERASMUS + PROJEKT OŠ Erasmus +
6) PROJEKT POVEĆANJE POTROŠNJE RIBE U OŠ FLAG – Lokalna akcijska grupa za ribarstvo
7) OBRAZOVNI PROGRAM ISTRAŽIMO SA ZNANJEM POU Europski socijalni fond
8) PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA PAZINA Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
9) SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI Europski fond za regionalni razvoj