Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski prihodi od zaduživanja 2020.

NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 14.581.045,00
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni DV 3.115.000,00
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  dugoročni – DV 2.330.000,00
Primljeni krediti – kartkoročni 600.000,00
Primljeni krediti – kartkoročni 514.375,00
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija POU 660.670,00
Primljeni krediti- dugoročni – Dom za starije osobe 410.000,00
Primljeni dugoročni krediti – Modernizacija javne rasvjete 5.150.000,00
Primljeni krediti – dugoročni – cesta 2D 1.801.000,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.014.375,00
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN 410.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 5.150.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 242.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 5.445.000,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 5.445.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 660.670,00
ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 110.000,00
RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. 62.000,00
PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA 425.020,00
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 300,00
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 63.350,00