Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2020.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 13.940.000,00
Poljoprivredno zemljište 40.000,00
Građevinsko zemljište 12.500.000,00
Ostali stambeni objekti – obročna otplata 800.000,00
Ostali stambeni objekti – Ugovor o zamjeni nekretnina 200.000,00
Ostali poslovni građevinski objekti – garaže i poslovni prosori 400.000,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 4.092.764,00
OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 434.181,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 7.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 390.500,00
JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 200.000,00
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 616.650,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 45.700,00
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 240.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 40.000,00
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 197.000,00
GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 249.600,00